Kontakt

Prevádzkovateľ portálu

Ing. Slávka Rothová
Studenec 108
053 04 Studenec
Slovenská republika
 
IČO: 46462619
 
podnikateľ zapísaný v živnostenskom registri vedenom na Obvodnom úrade Poprad
číslo živnostenského registra: 740-27381

Číslo účtu: 2958632558 / 0200
 
IBAN: SK64 0200 0000 0029 5863 2558
SWIFT: SUBASKBX

E-mail: tatryzlavy@gmail.com
Tel.: +421 948 340 722
         
QR kód s telefonom pre mobilné telefóny (čo je to QR kód?)
 
Činnosť poskytovateľa služieb podlieha orgánu dozoru:
 
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6
080 01 Prešov
Sledujte nás aj na