Zahraničné zájazdy

Francúzske poklady - Paríž, Orleáns a zámky na Loire, 6 d?ový poznávací zájazd s ra?ajkami, ubytovaním, dopravou, sprievodcom, poistením

Zľava 14%

3x kúpené

Zľava bola aktivovaná.

Pôvodne219.00 €

Vaša zľava14%

Ušetríte30 €

Ukončená 189.00 €

Podrobnosti

 

Francúzske poklady - Paríž, Orleáns a zámky na Loire,

6 d?ový poznávací zájazd s ra?ajkami, ubytovaním, dopravou, sprievodcom, poistením

 

 

  

 

 

Termín:06.06.2017 - 11.06.2017
19.09.2017 - 24.09.2017

 

 

 

Spoznajte francúzske klenoty  v podobe nádherných zámkov v údolí rieky Loire. Toto krásne  údolie okúzlilo množstvo francúzskych krá?ov a š?achticov. Je tiež prezývané záhradou Francúzska a nájdeme tu viac ako 300 skvostov v podobe rozprávkových, prepychových zámkov a hradov. 

Návšteva metropoly Francúzska sa nezaobíde bez dychvyrážajúceho výh?adu z Eiffelovej veže, návštevy Chrámu Matky Božej-Notre Dame, ale ani bez kávi?ky na brehu Seiny a návštevy najslávnejšieho z francúzskych zámkov-Versailles.

?alším z pokladov krajiny galského kohúta je mesto Orleáns, mesto Panny Oreánskej-johanky z Arcu

Program: 

1. de?:

Odchod zo Slovenska v obed?ajších hodinách

2. de?:

Príchod do Paríža v ranných hodinách. Nasleduje prehliadka mesta so sprievodcom – Luxemburgské záhrady, Latinská štvr?, Sorbona, Ostrov de la Cité, Notre Dame, Saint Chapelle, bulvár Rivoli, Louvre, Place de la Concorde. V podve?erných hodinách presun na ubytovanie, noc?ah, ve?era

3.de?:

Ra?ajky, po ra?ajkách presun do Versailles, prehliadka zámku ?udovíta XIV. a zámockého parku. Návšteva malebného meste?ka Versailles.

Presun do Fontainebleau, návšteva krá?ovského zámku, kde pred odchodom na Elbu abdikoval Napoleon, prehliadka komnát s jednou z najvä?ších kolekcií dobového nábytku – poste? Márie Antoinetty, Napoleónov trón...

V podve?erných hodinách presun na ubytovanie, noc?ah ve?era.

4.de?:

Ra?ajky, po ra?ajkách návšteva zámku Chambord s úžasnou kombináciou stredovekej a renesan?nej architektúry. Prehliadka zámku.

Presun do krá?ovského zámku Blois, kde požehnal arcibiskup Johanku z Arcu pred odchodom do Orleáns.

V popolud?ajších hodinách presun do mesta Orleáns – návšteva katedrály a domu Johanky z Arcu. V podve?erných hodinách presun na ubytovanie, noc?ah, ve?era.

5.de?:

Ra?ajky, po ra?ajkách presun do centra Paríža – pokra?ovanie prehliadky mesta – Ví?azný oblúk, Champs Elyseés, plavba po rieke Seine, elyzejské polia, Eiffelova veža možnos? návštevy Invalidovne – Napoleonovej hrobky ,múzeum d´Orsay – jedine?ná zbierka umenia umiestnená v budove železni?nej stanice. Osobné vo?no.

Vo ve?erných hodinách odchod smer Slovensko.

6.de?:

V ranných hodinách príchod na Slovensko.

Cena zah??a:

- 3 x hotelové ubytovanie
- 3 x  ra?ajky
- dopravu klimatizovaným autobusom s WC
- služby sprievodcu po?as celého zájazdu
- prehliadky pod?a programu bez vstupov
- poistenie proti úpadku CK

Cena nezah??a:
-  komplexné cestovné poistenie - možnos? zabezpe?i? v CK - 2,20 EUR / osoba / de?
-  spiato?ná miestenka 10,00 EUR/osoba - možnos? prednostného výberu sedadla v autobuse
-  príplatok za jednolôžkovú izbu 30,00 EUR/noc - povinne pri obsadení izby jednou osobou
-  vstupy do pamiatok

- pobytovú taxu 3 EUR / osoba / noc

Termíny a nástupné miesta:

6.6. - 11.6. 2017 - Nitra, Trnava, Bratislava

19.9. - 24.9.2017 - Košice, Prešov, Levo?a, Poprad, Ružomberok, Žilina,  Tren?ín, Trnava, Bratislava

- nástupné miesto Bratislava – bez príplatku

- nástupné miesta s doplatkom (20 €)- Poprad, Prešov, Levo?a, Košice, Ružomberok
- nástupné miesta s doplatkom (15 €) – Žilina, Tren?ín
- nástupné miesta s doplatkom (10 €) - Nitra , Trnava 
 
Možné vstupy - ceny vstupov sú orienta?né a po?as sezóny sa môžu meni?:
-    LOUVRE – múzeum 12,00 EUR, mládež do 26 r. zdarma
-    VERSAILLES zámok + ?as? súkr. apt., slúchadlá 15,00 EUR, mládež do 26 r.zdarma
Versaillské ZÁHRADY /striekajúce fontány s hudbou 6,50 EUR, deti do 10 r.zdarma /len sobotu a nede?u/, zdarma – utorok - piatok, 6,50 EUR vlá?ik /len okrajové ?asti/
-    MUSÉE D´ORSAY 8 EUR, mládež do 26 r. zdarma,
-    PLAVBA PO SEINE 13,00 EUR
-    TOUR EIFFEL  -     dospelí            deti  do 11 r.    mlad.  12 - 24r. 
pešo 1. a 2.p.            4,70 €            3,20 €               3,70 €
vý?ah 2. p.                 8,20 €            4,10 €               6,60 €
vý?ah 3. p.               13,40 €            9,30 €              11,80 €

KONTAKT:

 

http://slovakiamagicmoment.com/articles-17-title-trips

 

Contact Information

SLOVAKIA MAGIC MOMENT

E-mail: info@slovakiamagicmoment.com

0911 59 44 64 

ADRIA - AVP sro

Address - Rudohorská 27, 974 11 Banská Bystrica, SLOVAKIA  

Sledujte nás aj na