Zahraničné zájazdy

Talianske hviezdy- Rím, Vatikán, Verona, Miláno a Benátky, 6-d?ový poznávací zájazd

Zľava 31%

4x kúpené

Zľava bola aktivovaná.

Pôvodne289.00 €

Vaša zľava31%

Ušetríte90 €

Ukončená 199.00 €

Podrobnosti

 

Talianske hviezdy- Rím, Vatikán, Verona, Miláno a Benátky

 

6-d?ový poznávací zájazd

 

 

Termín: 

 

16.05.2017 - 21.05.2017
19.09.2017 - 24.09.2017

 

Navštívte najvyh?adávanejšie a najob?úbenejšie mestá Talianska. Po?as zájazdu so skúseným sprievodcom spoznáte ve?né mesto Rím, najmenší štát sveta Vatikán, mekku módy Miláno so svetoznámymi módnymi zna?kami, romantickú Veronu, ktorú preslávili Rómeo a Júlia a nakoniec si ukážeme mesto na vode, mesto kanálov a palácov - Benátky.

 

Program:

1.de?: Odchod v poobed?ajších hodinách, no?ný presun do Talianska.

2.de?: Príchod do talianskeho ve?ného mesta Rím v ranných hodinách -  spolo?ná prehliadka mesta so sprievodcom: Forum Romanum, práve tu  sa rodili za?iatky rímskeho práva a vznikala politická kultúra, ?alej navštívme symbol mesta Rím - Koloseum, Benátske námestie, pomník Viktora Emanuela, Kapitol, a samozrejme nezabudneme ani na fontánu di Trevy najvä?šiu a najslávnejšiu fontánu, ktorá zobrazuje Boha mora stojaceho  na lastúre ?ahanej dvomi ko?mi. Individuálne vo?no. Presun na ubytovanie.

3.de?: Ra?ajky, po ra?ajkách pokra?ovanie v programe. Presun do Vatikánu –  návšteva Vatikánskych múzeí, prehliadka Námestia, Sixtínska kaplnka a Baziliky sv. Petra s hrobkami pápežov, možnos? návštevy kupoly, z ktorej je jedine?ný poh?ad na mesto Rím. Následne navštívime Anjelský hrad,  ktorý ochra?uje živých aj m?tvych. Individuálne vo?no. V poobed?ajších hodinách presun na ubytovanie. 

4.de?:  Ra?ajky, presun do európskej Mekky módy do Milána, ktoré je hlavné mesto provincie Miláno a nachádza sa na severe Talianska v oblasti Lombardia. Miláno je mesto, v ktorom si „to svoje“ nájde každý návštevník. Miláno zvyknú ob?as nazýva? aj mestom oblekových mužov, pretože tu nájdete najlepší výber tohto mužského oble?enia a miestni muži ho radi uprednost?ujú. Spolo?ná prehliadka mesta so sprievodcom - Galéria Viktora Emanuela II., Opera La Scala, Castello Sforzesco, kostol Santa Maria delle Grazie. Individuálne vo?no. Možnos? nákupov vo štvrti Quadrilatera, kde sa nachádzajú najznámejšie zna?ky – Armani, Dolce & Gabana, Gucci, Prada, Trussardi, Valentino, Versace, Louis Vuitton. V poobed?ajších hodinách presun do romantickej Verony - mesto Sheaksperovskej lásky Romea a Júlie, prehliadka svetoznámej Arény,  ktorá  každoro?ne hostí slávne osobnosti operného pódia, katedrála z 12. storo?ia, gotický kostol sv. Anastázie, kostol San Stefano, nám. Piazza delle Erbe so zeleninovým trhom, nám. Piazza dei Signori, most Ponte Pietro.   Vo ve?erných hodinách presun na ubytovanie.

5.de?:  Ra?ajky, po ra?ajkách presun do prístavu Punta Sabionni, transfer lo?ou do Benátok. Prehliadka so sprievodcom: Námestie San Marco, známe ako ,,salón sveta”, Bazilika San Marco, zvonica Campanilla, most Rialto, Dóžovský palác, ktorý je príkladom vycibreného benátskeho gotického štýlu, Most vzdychov ktorý svojim pomenovaním vystihuje situáciu väz?ov pri prechádzaní cez tento náro?ný úsek cesty. Po prehliadke mesta individuálne vo?no možnos?  "túlania sa" po nezabudnute?ných malebných uli?kách, ?i príjemné posedenie pri dobrej talianskej kávi?ke. V skorých ve?erných hodinách presun do Punta Sabioni a presun na Slovensko.

6. de? Príchod na Slovensko v ranných hodinách.

Cena zah??a:

- 3 x hotelové ubytovanie
- 3 x ra?ajky 
-  prehliadky pod?a programu bez vstupov
-  služby sprievodcu po?as celého zájazdu
-  dopravu  klimatizovaným autobusom 
-  povinné zmluvné poistenie zájazdu v zmysle zákona ?. 281/2001 Z.z.

Cena nezah??a: 

-  komplexné cestovné poistenie - možnos? zabezpe?i? v CK - 2,20 EUR / osoba / de?
-  spiato?ná miestenka 10,00 EUR/osoba - možnos? prednostného výberu sedadla v autobuse
-  príplatok za jednolôžkovú izbu 20,00 EUR/noc - povinne pri obsadení izby jednou osobou

- pobytovú taxu 3,00 €/osoba/noc 

- vstup do Talianskych miest 15 EUR - jednorázový poplatok

 

Termíny a nástupné miesta: 


16.5.-21.5.2017 - Nitra, Sere?, Trnava, Bratislava

19.9.-24.9.2017 - Banská Bystrica, Zvolen, Žiar nad Hronom, Nitra, Sere?, Trnava, Bratislava

Príplatky za nástupné miesta:

- nástupné miesto Bratislava – bez príplatku

- nástupné miesta s doplatkom (20 €)- Poprad, Prešov, Košice, Poprad, Ružomberok, L.Mikuláš,

- nástupné miesta s doplatkom (15€) –  Žilina, Tren?ín, B.Bystrica, Zvolen, Žiar nad Hronom

- nástupné miesta s doplatkom (10 €) - Trnava, Nitra, Sere?

 

KONTAKT:

 

http://slovakiamagicmoment.com/articles-17-title-trips

 

Contact Information

SLOVAKIA MAGIC MOMENT

E-mail: info@slovakiamagicmoment.com

0911 59 44 64 

ADRIA - AVP sro

Address - Rudohorská 27, 974 11 Banská Bystrica, SLOVAKIA  

 

Sledujte nás aj na